Detaljplan för del av Ytterby s:5 med flera, Södra Heestrand

Bild

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2012-10-22 § 96. Beslutet vann laga kraft 2013-02-22.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede