Detaljplan för del av Ytterby s:5 med flera, Södra Heestrand

Bild

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2012-10-22 § 96. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandena enligt beslut 2013-01-16. Länsstyrelsens beslut överklagades inte och planbeslutet har därav vunnit laga kraft 2013-02-22.

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede