Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:48, 1:54 och 1:56, Sportshopen

Grebbestads camping

Detaljplanen antogs av Tanums kommunfullmäktige 2009-09-14, § 75. Antagandebeslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandena enligt beslut 2010-03-02. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen. Regeringen avslog överklagandena enligt beslut 2010-08-26. Planbeslutet har därav vunnit laga kraft 2010-08-26.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede