Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:48, 1:54 och 1:56, Sportshopen

Grebbestads camping

Detaljplanen antogs av Tanums kommunfullmäktige 2009-09-14, § 75.

Planbeslutet vann laga kraft 2010-08-26.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede