Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:212

Planområde Tanums-Rörvik 1:212Förstora bilden

Detaljplanen är lokaliserad en kilometer söder om Grebbestads centrum.

Syftet med detaljplanen är att för fastigheten
Tanums-Rörvik 1:212 ändra tillåten markanvändning från handel (H) till bostadsändamål och handel (BH). Detaljplanen medger en större byggrätt för att möjliggöra uppförande av komplementbyggnad.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2020-06-23 § 134.

Detaljplanen har fått laga kraft 2020-09-21.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede