Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 med flera, långtidsparkering

Del av planområde Tanums-Rörvik 1:141, långtidsparkeringFörstora bilden

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av parkering samt återvinningsstation.

Planområdet är beläget i Grebbestad, öster om Repslagaregatan vid den befintliga grusparkeringen.

I planområdet föreslås ett område för parkering för att underlätta trafiksituationen i Grebbestad centrum. En utbyggnad enligt detaljplanen innebär att befintlig parkering utvidgas. Inom planområdet finns även en byggrätt för återvinningsstation.

Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2018-08-28 § 155 beslutat att anta detaljplanen.

Antagandebeslutet har fått laga kraft 2018-09-25.  

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede