Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 med flera

Planområde Tanums-Rörvik 1:141Förstora bilden

Detaljplanen ger möjlighet att bygga ett enfamiljshus på fastigheten Tanums-Rörvik 1:77 och medger en förlängning av Glimmervägen till föreslagen tomt och till den närliggande fastigheten Tanums-Rörvik 1:108. Utmed vägen ges utrymme för separat gångbana som kan ansluta till befintlig gångväg mot Strandvägen. Planområdet ligger vid Glimmervägen på sydvästra delen av Stöbergets sluttning i Grebbestads samhälle.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2014-07-01 § 151 att anta detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 2015-04-02.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede