Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:111, utökning av Grebbestad camping, södra delen

Karta Grebbestad campingFörstora bilden

Planområdet ligger cirka 1,5 km söder om Grebbestads centrum, cirka 1 km norr om Tanumstrandsvägen.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra utökning söderut av befintlig campinverksamhet för rörlig camping och ställplatser samt tillhörande funktioner som servicehus, samlingssal, spolplatta, besöksparkering, hundrastgård, lek, rekreation och liknande campingrelaterad rekreation och service.

Detaljplanen syftar även till att säkerställa gångpassage för allmänheten till skogspartiet i nordväst, där detaljplanen berör del av befintlig stig.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2020-08-25 § 160.

Detaljplanen har fått laga kraft 2020-09-22.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede