Detaljplan för del av Tanumshede 1:43 med flera, Tanumshede centrum del 2

Flygbild över Tanumshede centrumFörstora bilden

Syftet med planen är att kunna tillskapa goda bostäder, grönstrukturer och kommunikationsstråk som bidrar till att stärka identitet och centrumkänsla i Tanumshede.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-15 § 69 att anta detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 2015-07-14.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede