Detaljplan för del av Tanumshede 3:11, Bygdegårdsplan

BygdegårdsplanFörstora bilden

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2010-11-16, § 318. Planbeslutet vann laga kraft 2010-12-16.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede