Detaljplan för Tanumshede 1:120-1:124 med flera, Bergsvägen, Rylandsvägen

Tanumshede 1:120-1:124Förstora bilden

Planområdet är beläget inom Tanumshede tätort, strax nordväst om centrum.

Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig byggnation samt utvidga befintlig byggrätt och göra den mer flexibel i form av att den prickade marken minskas.

I området nordost om Rylandsvägen bekräftas de befintliga byggnaderna i detaljplanen. För området sydväst om Rylandsvägen utökas byggrätten för att bekräfta befintliga förråd samt möjliggöra mindre utbyggnad av förråd och bostadshus.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2020-03-24 § 60.

Detaljplanen har fått laga kraft 2020-04-22.

 

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede