Detaljplan för Tanumshede 1:120-1:124 med flera, Bergsvägen, Rylandsvägen

Planområdet är beläget inom Tanumshede tätort, strax nordväst om centrum.

Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig byggnation samt utvidga befintlig byggrätt och göra den mer flexibel i form av att den prickade marken minskas.

I området nordost om Rylandsvägen bekräftas de befintliga byggnaderna i detaljplanen. För området sydväst om Rylandsvägen utökas byggrätten för att bekräfta befintliga förråd samt möjliggöra mindre utbyggnad av förråd och bostadshus.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2020-03-24 § 60.

Detaljplanen har fått laga kraft 2020-04-22.

 

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede