Detaljplan för Tanums-Gissleröd 1:6 och Ulmekärr 1:4 med flera

Illustration till detaljplanenFörstora bilden

Detaljplanen antogs av Tanums kommunfullmäktige 2009-09-14, § 74. Antagandebeslutet överklagades till Länsstyrelsen som biföll överklagandet och ändrade beslutet enligt en reviderad plankarta. Enligt Länsstyrelsens meddelande 2010-07-27 har vid överklagandetidens utgång 2010-07-22 inget överklagande inkommit. Planbeslutet har därav vunnit laga kraft 2010-07-23.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede