Detaljplan för del av Tanums-Gissleröd 1:6 med flera, Anneberg

Flygfoto Tanums-Gissleröd 1_6, AnnebergFörstora bilden

Planområdet är beläget i norra delen av Grebbestad, nordost om väg 1012, Grönemadsvägen och Havstenssundsvägen. 

Syftet med detaljplanen är att skapa nya bostadsmöjligheter i centrala Grebbestad. Inom området ska olika boendeformer ges plats, både villor och radhusliknande flerbostadshus. Området ligger centralt i Grebbestad och har därmed god närhet till service.

I den fördjupade översiktsplanen för Grebbestad anges området som lämpligt för bostäder. 

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplanen enligt beslut 2015-10-27 § 231. Beslutet vann laga kraft 2015-11-25.

 

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede