Detaljplan för Tanum 1:3 med flera, Kyrkonäs

Del av planområdet för Tanum 1:3 m fl, KyrkonäsFörstora bilden

Planområdet är beläget på Vinbäck, Tanumshede, vid korsningen av Riksvägen och Bullarevägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i tvåvånings flerfamiljshus. Förutom bostäder föreslås också den befintliga parkeringsplatsen bekräftas och utökas, samt att den befintliga återvinningsstationen bekräftas. Detaljplanen möjliggör även för en gång- och cykelbana utmed den del av Riksvägen som saknar det, samt utmed Bullarevägen.

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplanen enligt beslut 2017-01-24 § 7. Detaljplanen vann laga kraft 2017-02-23.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede