Detaljplan för Svenneby 2:14 med flera, Andreastorpet

Vy över planområdet och AndreastorpetFörstora bilden

Planområdet ligger i den södra delen av Tanums kommun, strax söder om Svenneby.  

Syftet med detaljplanen är att uppdatera den gamla byggnadsplanen. Det finns en efterfrågan av bostäder i denna delen av kommunen. I detaljplanen vill man placera bebyggelsen i huvudsak längs dalgångens sidor. Detaljplanen omfattar 10 nya småhus och en möjlighet att bygga två mindre flerbostadshus, alternativt ytterligare två småhus.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut
2018-11-26 § 136

Detaljplanen har fått laga kraft 2020-02-13.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede