Detaljplan för Svenneby 2:14 med flera, Andreastorpet

Vy över planområdet och Andreastorpet

Planområdet ligger i den södra delen av Tanums kommun, strax söder om Svenneby.  

Syftet med detaljplanen är att uppdatera den gamla byggnadsplanen. Det finns en efterfrågan av bostäder i denna delen av kommunen. I detaljplanen vill man placera bebyggelsen i huvudsak längs dalgångens sidor. Detaljplanen omfattar 10 nya småhus och en möjlighet att bygga två mindre flerbostadshus, alternativt ytterligare två småhus.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen enligt beslut 2018-11-26 § 136

Detaljplanen har fått laga kraft 2020-02-13.

Lagakrafthandlingar kommer inom kort.


Antagandehandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede