Detaljplan för Resö 8:83 med flera, Sjöstjärneskolan

SjöstjärneskolanFörstora bilden

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2012-01-31 § 3. Beslutet vann laga kraft 2012-03-07.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede