Detaljplan för Resö 8:83 med flera, Sjöstjärneskolan

Sjöstjärneskolan

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2012-01-31 § 3. Beslutet vann laga kraft 2012-03-07.

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede