Detaljplan för del av Oppen 3:4 med flera, busshållplats, smitväg

Översiktskarta planområde Oppen 3:4, busshållplats, smitvägFörstora bilden

Planområdet är beläget intill motorväg E6, i anslutning till Tanums shoppingcenter och utgör en yta på omkring sju hektar.

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintliga anläggningar och förbättra trafiksituationen inom planområdet.

För att avlasta den befintliga anslutningsvägen Brehogsvägen har en ny gatuförbindelse (Smitvägen) byggts mellan Brehogsvägen och väg 914 (Bullarevägen). Smitvägen bekräftas i detaljplanen.

Vidare möjliggör detaljplanen att utmed Brehogsvägen, mellan cirkulationsplatsen vid väg 163 och cirkulationsplatsen vid busshållplatsen, anlägga två körfält i vardera riktningen.
I anslutning till cirkulationsplatsen mellan Tanums shoppingcenter och Rastas anläggning, bekräftas befintlig busshållplats i detaljplanen.

I detaljplanen finns ett område där markanvändning tillåts användas för ”verksamheter, handel, kontor och aktivitetshall” och även inrymma en mindre yta för pendelparkering.

 

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen, enligt beslut 2022-03-29 § 60.

Beslut att anta detaljplanen har fått laga kraft 2022-04-28.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede