Detaljplan för del av Lilla Anrås 2:46,
Anrås Hästgård

Foto över planområdet Lilla Anrås 2:46, Anrås hästgårdFörstora bilden

Planområdet omfattar delar av fastigheten Lilla Anrås 2:46, som är belägen cirka 4,5 km nordost om Fjällbacka centrum.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för bildande av en hästgård med hästanknutna anläggningar och tillhörande bostadstomter. Det innebär tillskott av en ny typ av landsbygdsboende och ger möjlighet för fler personer att utöva sitt hästintresse och bo i en lantlig miljö.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2021-03-23 § 67.

Detaljplanen har fått laga kraft 2021-04-21.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede