Detaljplan för Kuseröd 1:2, 1:3 med flera

BildFörstora bilden

Planområdet är beläget på berget mellan Grönemad och Krossekärr, cirka 2 km väster om Grebbestad. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse, både som friliggande villor och som flerbostadshus.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen enligt beslut 2011-12-19 § 110. Beslutet vann laga kraft 2013-05-30.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede