Detaljplan för del av Knäm 2:14 med flera, verksamhetsområde vid Knämmotet

Knäm 2:14, Vy över KnämmotetFörstora bilden

Planområdet ligger vid trafikplats Knäm direkt öster om väg E6 i norra delen av Tanums kommun. 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en trafikserviceplats.

Trafikserviceplatsen ska kunna omfatta bland annat tankställe, bevakad parkering för yrkestrafik och husbilar; restaurang/café och minibutik samt verkstads- och lagerbyggnad med kontor.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2020-03-24 § 59.

Detaljplanen har fått laga kraft 2020-04-22.

 

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede