Detaljplan för Kärraby 5:80

Grebbestads camping

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-17 § 168. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandena enligt beslut 2009-07-08. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen. Regeringen avslog överklagandet 2010-05-12 och planbeslutet har därav vunnit laga kraft 2010-05-12.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede