Detaljplan för del av Kanebo 1:6 med flera, Tångane

Stenmur och väg inom planområdetFörstora bilden

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna för medlemmarna i Vassvikens stugägarförening för att anpassa bostadshusen till helårsboende. Planen omfattar 35 småhus. Detaljplanen ska även pröva utökning av en bostadsfastighet samt möjliga delningar av fem bostadsfastigehter.

Detaljplanen har fått laga kraft 2019-01-08

 

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede