Detaljplan för del av Kämperöd 1:3 med flera, Kämpersvik

Planområde Kämperöd 1:3Förstora bilden

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Kämperöd 1:3 med flera. Planområdet är beläget i samhället Kämpersviks nordöstra del och utgör en direkt fortsättning av det befintliga samhället och ansluter direkt mot väg 1002.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av samhället med 27 friliggande bostadshus samt 3 flerbostadshus med totalt 10 - 12 lägenheter. Förutom bostäder föreslås också en ny byggnad i anslutning till befintlig bollplan. Byggrätten föreslås få en flexibel användningsbestämmelse, som möjliggör ett utnyttjande som föreningslokal, servicebutik, restaurang och/eller förskola.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen enligt beslut 2017-01-23 § 6. Beslutet vann laga kraft 2017-02-21.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede