Detaljplan för Hamburgsund 3:9 med flera, Humleviken

Flygfoto över planområde Hamburgsund 3:9 m fl, HumlevikenFörstora bilden

Planområdet är beläget inom Hamburgsunds samhällsområde, cirka en kilometer norr om centrum, längs Plureviksvägen. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering med cirka 17 nya enbostadshus samt att bekräfta befintlig bebyggelse inom området.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2019-06-18 § 166.

Detaljplanen har fått laga kraft 2019-07-16.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede