Detaljplan för del av Hamburgsund 3:3

Flygfoto planområde Hamburgsund 3:3

Syftet med detaljplanen är att skapa två nya sjöbodsförråd och bryggor med båtplatser i anslutning till befintlig småbåtshamn. Detaljplanen syftar även till att säkerställa allmänhetens tillgång till vattnet och utblickar mot sundet.

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplanen enligt beslut 2016-12-06 § 207. Beslutet vann laga kraft 2017-01-04.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede