Detaljplan för del av Hamburgsund 3:3

Flygfoto planområde Hamburgsund 3:3

Syftet med detaljplanen är att skapa två nya sjöbodsförråd och bryggor med båtplatser i anslutning till befintlig småbåtshamn. Detaljplanen syftar även till att säkerställa allmänhetens tillgång till vattnet och utblickar mot sundet.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2016-12-06 § 207.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-01-04.


Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede