Detaljplan för del av Greby 1:4 med flera

Flygbild över planområdetFörstora bilden

Planområdet är beläget i korsningen mellan väg 163 och väg 1013, cirka 1,5 kilometer norr om Grebbestad. Detaljplanen medger ett nytt verksamhetsområde samt ny bostadsbebyggelse. En gång- och cykelväg möjliggörs för del av väg 1013.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen enligt beslut 2013-06-17 § 66. Beslutet vann laga kraft 2013-07-16.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede