Detaljplan för del av Greby 1:4 med flera

Flygbild över planområdet

Planområdet är beläget i korsningen mellan väg 163 och väg 1013, ca 1,5 km norr om Grebbestad. Detaljplanen medger ett nytt verksamhetsområde samt ny bostadsbebyggelse. En gång- och cykelväg möjliggörs för del av väg 1013.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen enligt beslut 2013-06-17 § 66. Beslutet vann laga kraft 2013-07-16.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede