Grebbestad 9:1 med flera, Kvarteret Bocken

Del av planområde för Grebbestad 9:1 m fl, Kv BockenFörstora bilden

Detaljplanen omfattar fastigheterna Grebbestad 9:1, 2:267 samt del av Grebbestad 2:1. Planområdet gränsar i söder till Annie Buscks gata, i väster till Esplanaden och i norr till Bryggerigatan i Grebbestad. Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse med nya byggnader och möjlighet till påbyggnad av befintliga flerbostadshus.

Miljö- och byggnadsnämnden har genom beslut 2014-09-16 § 206 antagit detaljplanen.

Detaljplanen vann laga kraft 2014-10-24.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede