Detaljplan för Grebbestad 2:406, 2:430, 2:412

Grebbestads camping

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 § 67. Inga överklaganden hade inkommit vid överklagandetidens utgång 2010-04-20 och planbeslutet har därav vunnit laga kraft 2010-04-21.

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede