Detaljplan för Grebbestad 2:404 med flera, Systembolaget och ICA

illustration till detaljplanen

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13, § 346. Planbeslutet vann laga kraft 2012-01-11

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede