Detaljplan för Grebbestad 2:404med flera, Systembolaget och ICA

illustration till detaljplanen

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13, § 346. Inga överklaganden hade inkommit vid överklagandetidens utgång 2011-01-10. Planbeslutet har därav vunnit laga kraft 2012-01-11

Planhandlingar

Telefon

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede