Detaljplan för del av Grebbestad 2:291 med flera

Planområde Grebbestad 2:291Förstora bilden

Detaljplanen omfattar del av fastigheterna Grebbestad 2:291 och 2:297. Planområdet är beläget direkt öster om Tanumsvägen, länsväg 163, vid den norra infarten mot Grebbestad. Detaljplanen möjliggör byggnation av friliggande enbostadshus och parhus vid den norra tillfarten mot tätorten.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen enligt beslut 2014-06-16 § 78. Detaljplanen vann laga kraft 2014-09-23.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede