Detaljplan för Grebbestad 2:172, 2:233 och 32:2

Ändring av detaljplan för centrala delen av Grebbestads köping, som syftar till att upphäva bestämmelsen i den del som avser den tidigare tomtindelningen som rör Grebbestad 2:172, 32:2 och 2:233.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2014-03-25 § 72.

Detaljplanen vann laga kraft 2014-04-24.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede