Detaljplan för del av Flig 1:6 med flera,  Fjällbacka

Flig 1:6, flygbild FjällbackaFörstora bilden

Planområdet är beläget sydost om Fjällbacka centrum. Marken omfattas av fastigheterna Flig 1:6, Fjällbacka 176:124, samt en privat bostadstomt, Flig 1:21.

Syftet med detaljplanen är att att skapa nya bostadstomter i anslutning till Fjällbacka samhälle där förutsättningarna för permanentboende är goda genom närhet till både natur, samhällsservice och skola. 

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit deltaljplanen enligt beslut 2020-06-23 § 133.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft 2020-07-22.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede