Fjällbacka 187:44, 187:48, Kv Brisen

Kv Brisen, Fjällbacka Förstora bilden

Detaljplanen omfattar fastigheterna Fjällbacka 187:44 och 187:48. Planområdet gränsar i söder till Allégatan och i öster till Carlsgatan i Fjällbacka. I detaljplanen föreslås ny bostadsbebyggelse i flerbostadshus med tre nya byggnader och att den så kallade Doktorsvillan skall bevaras. Möjlighet finns också för mindre, icke störande verksamheter.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att anta detaljplanen 2012-11-13 § 299.

Detaljplanen vann laga kraft 2013-11-13.

Planhandlingar


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede