Detaljplan för Fjällbacka 176:98 med flera

Fjällbacka 176:98, vy över planområdeFörstora bilden

Syftet med detaljplanen var att göra befintliga fastigheter planenliga. Enligt den tidigare avstyckningsplanen låg de flesta av bostäderna inom planområdet på parkmark och var därmed planstridiga. De befintliga byggnaderna var legala genom de bygglov som lämnats, men situationen var oklar vad gäller nybyggnader och tillbyggnader. Den uppdaterade detaljplanen innebär en ökad tydlighet för både fastighetsägare och myndigheter.

 

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt besut 2017-12-12 § 261

Beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-01-08


Planhandlingar 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede