Ändring av detaljplan för del av Fjällbacka 176:124, Vetteberget

Ortofoto planområde Fjällbacka 176:124, Ändring av DP Vetteberget etapp 1Förstora bilden

Planområdet är beläget i den södra delen av samhället Fjällbacka.

Ändringen av detaljplanen syftar till att skifta huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-01-19 § 8. Justering av huvudmannaskapet sker till följd av kommunfullmäktiges beslut 2010-04-14 § 93 om att kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom kommunens tätorter.

Syftet med den ursprungliga detaljplanen var utbyggnad av bostäder, vilket kvarstår i den kommande planändringen och påverkas inte av föreliggande ändring.

Miljö- och byggnadasnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2022-08-30 § 158.

Beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft 2022-09-29.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede