Detaljplan för Fjällbacka 176:224 med flera, Slänten

Slänten FjällbackaFörstora bilden

Detaljplanens syfte är att säkerställa 22 stycken byggrätter för enbostadshus. Planområdet är mycket väl lämpat för åretruntboende barnfamiljer med närhet både till orörd natur med bad samt offentlig service som skola och idrottsplats med mera.

Miljö- och byggnadsnämnden har genom beslut 2017-04-25 § 75 antagit detaljplanen.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2017-05-23.

  

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede