Detaljplan för del av Fjällbacka 176:124, personalbostäder

Del av planområde Fjällbacka 176:124, personalbostäderFörstora bilden

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och/eller tillfälligt boende samt tillhörande parkering. Planläggningen syftar även till att skapa planlagd tillfartsväg till hockeyrinken.

Planområdet är beläget i östra delen av Fjällbacka samhälle, mellan Lidenvägen och hockeyrinken.

Området ingår i fördjupad översiktsplan för Fjällbacka  och omfattas av rekommendationen "område inom vilket centrumverksamheter kan utvecklas, till exempel service, handel, skola, kontor, parkering och bostäder".


Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2018-06-26 § 119

Antagandebeslutet har fått laga kraft 2018-07-19

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede