Detaljplan för Fjällbacka 171:2, 187:16, Olofssons järnaffär

Olofssons järnaffär, Fjällbacka

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-17 § 171. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklaganden enligt beslut 2009-05-19. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen. Regeringen avslog överklagandet 2010-04-29 och planbeslutet har därav vunnit laga kraft 2010-04-29.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede