Detaljplan för del av Fjällbacka 163:1
m fl., Fjällbacka verksamhetsområde

Planområde Fjällbacka verksamhetsområde, utökatFörstora bilden

Syftet med detaljplanen är att utvidga Fjällbacka verksamhetsområde och därigenom skapa förutsättningar för fler verksamhetsetableringar i samhället.

Kommunen vill genom planläggningen även säkra Ålebäckens och Bolsjöledningens sträckning inom allmän plats för framtida skötsel och tillsyn.

Planområdet är beläget i östra delen av Fjällbacka samhälle, i direkt anslutning till allmän väg 915 och omfattar drygt sex hektar. Planområdet utgörs av tre separata delområden.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut
2021-04-26 § 60.

Planbeslutet har fått laga kraft 2022-06-17.

 

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede