Detaljplan för Fjällbacka 136:2, 136:3 med flera, Badis

Bild över planområde Fjällbacka 136:2, 136:3, BadisFörstora bilden

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ersättning av byggnaden för den före detta badrestaurangen Badis med en ny byggnad för bostäder. Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och en ny byggnad ska utformas för att inte väsentligt påverka eller förvanska Fjällbackas kulturmiljö och karaktär.

Detaljplanen följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka, FÖP 2004.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen enligt beslut
2021-11-29 § 172.

Detaljplanen har fått laga kraft 2021-12-29.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede