Detaljplan för Ertseröd 1:53 med flera, Sportshopen

Ertseröd 1:53, Sportshopen planområde ortofotoFörstora bilden

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökad handelsverksamhet i direkt anslutning till befintlig verksamhet. Bebyggelse ska anpassas till landskapet. Ytterligare ett syfte är att inom fastigheten möjliggöra för en utbyggnad av ett av kommunens huvudstråk för gång- och cykeltrafik.

Planområdet är beläget cirka två kilometer söder om Grebbestads centrum.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen, enligt beslut
2021-06-21 § 94.

Detaljplanen har fått laga kraft 2021-07-21.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede