Ändring av detaljplan för del av Ertseröd 1:5 och Ertseröd 1:7

Ortofoto, planområde ändring DP Ertseröd 1:5, 1:7Förstora bilden

Planområdet är beläget i Rörvik cirka två kilometer sydost om Grebbestad centrum, strax norr om Tanumstrandsvägen. Planområdets areal är cirka 4,6 hektar inklusive området med fördröjningsdamm.

I den ursprungliga detaljplanen finns planbestämmelse angående geoteknik som nu tagits bort för att anpassa detaljplanen utifrån kunskap om platsens förutsättningar, som härstammar från den kompletterade geotekniska utredningen som utfördes av Bohusgeo under hösten 2020. Den planbestämmelse som tagits bort är b2, detta för att möjliggöra byggnation inom berörda områden.

Miljö- och byggnadasnämnden har antagit detaljplanen enligt beslut 2021-10-26 § 203.

Ändring av detaljplan har fått laga kraft 2021-11-23.


Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede