Detaljplan för Bodalen 1:8, Avloppsreningsverk

Grebbestads camping

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 § 230. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandet enligt beslut 2010-02-18. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen. Regeringen avslog överklagandet 2010-07-01 och planbeslutet har därav vunnit laga kraft 2010-07-01.

Planhandlingar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede