Tidigare miljöpristagare

2021

Tanums kommuns miljöpris 2021 delas ut till Bottnafjordens Inköpsförening.

Motivering:
När den lokala närbutiken lades ned i Gerlesborg bildades en inköpsförening med sitt säte i Bottna Gerlesborg. Syftet var att kunna erbjuda invånarna ett nytt alternativ med lokalproducerade varor och den mötesplats som en närbutik inger. Drygt 20 år senare har föreningen utöver dagligvarubutiken, verksamheter på KKV-området, ekomarknader, café och föreläsningar ofta med anknytning till omställning, odling, klimatkris etc.

Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att möjliggöra inköp av dagligvaror och att främja en miljöanpassad lokal produktion och konsumtion, tillhandahålla lokaler där möten mellan människor kan ske och att främja en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk utveckling samt ge en god livsmiljö i lokalområdet.

2020 delades inget miljöpris ut.


2019 delades inget miljöpris ut.


2018

Miljöpriset 2018 delas ut till Havstens Biltvätt/Dennvy Ericsson. Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på andra ställen än i en biltvättsanläggning. Därför är det viktigt att kunna erbjuda kommuninvånarna ett ur miljösynpunkt långsiktigt hållbart sätt att tvätta sin bil, vilket Havstens Biltvätt kan erbjuda.

2017

Miljöpriset 2017 delas ut till Tanums Biodlarförening för deras arbete med att hålla kurser i biodling, ordna studiebesök, odla fram bidrottningar och på olika sätt säkerställa att det kommer att finnas pollinerande bin även i framtiden.

2016

Miljöpriset 2016 delas ut till Roland Jansson, Mårtensröd, Bullaren, för hans engagemang för djur och natur och särskilt för hans arbete med att sätta upp fågelholkar. Dessa ger bomöjlighet åt många fåglar som i det moderna landskapet ofta har brist på lämpliga hålträd att bygga bo i.

2015

Miljöpriset 2015 delas ut till Öringsakademin för föreningens arbete med att åstadkomma fria vandringsvägar och förbättrade lekområden för öring och att värna om biologisk mångfald i vattendragen.

2014

Miljöpriset 2014 delas ut till Ingela Sörqvist för sitt engagemang i sitt arbete med projektet Attraktiv Skärgård.

Projektet har inneburit röjning av igenväxt mark i skärgården, samt byggande av torra toaletter på fyra platser. Insatser har gjorts på 15 stränder/strandängar och man har restaurerat en slåtteräng på 0,5 ha.

2012

Tanums miljöpris 2012 går till föreningen Världens vackraste skärgård som ideellt, med stort engagemang och med fadderskapet som idé, har aktiverat ett stort antal familjer och andra aktörer och lyckats befria öarna i Fjällbacka skärgård från stora mängder ilandflutet skräp. 

2011

Tanums miljöpris 2011 gick till Kjell Emanuelsson för hans hängivna och omfattande arbete med det gedigna verket Bohusläns Flora, som nyligen har kommit ut. Kjell har bidragit med ojämförligt flest noteringar av växter till Bohusläns Flora. Kjell står för merparten av inventeringen i Tanums kommun, som är Bohusläns största till ytan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede