Miljöpolicy

Tanums kommuns övergripande målsättning är ett långsiktigt uthålligt samhälle

Genom att arbeta efter följande miljöpolicy kan vi tillfredsställa vår generations behov utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att tillfredsställa sina behov.

Kommunen ska i all verksamhet och vid alla beslut bidra till att miljösituationen förbättras genom att främja biologisk mångfald, hushållning av naturresurser och ett förstärkt kretslopp.

Alla förtroendevalda och anställda vid Tanums kommun ska vara goda föredömen genom att verka för miljöriktiga beslut och positiva miljöåtgärder inom alla nivåer i organisationen.

Kommunen ska:

  • i kommunens samhällsbyggande utarbeta miljöriktiga åtgärdsprogram som säkrar en på lång sikt hållbar ekologisk utveckling.
  • sträva efter en effektiv användning av energi och råvaror, samt ökad användning av förnyelsebara resurser.
  • erbjuda miljöriktiga tjänster, information, kommunikation, utbildning och stödjande insatser som främjar miljöförbättrande åtgärder.
  • utnyttja sin position i samhället till att påverka medborgarnas, myndigheternas, företagens och organisationernas verksamheter, attityder och miljömedvetenhet i en miljöskyddande riktning.

Kommunen ska vid all upphandling av produkter och tjänster beakta miljökrav och upphandla produkter och tjänster som är skonsamma mot miljön.

Miljöfrågorna ska arbetas in i varje års budget. Uppföljning och utvärdering ska ske årligen genom så kallad miljörevision som redovisas genom miljöbokslut.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede