Klimat- och miljöstrategi

Kommunfullmäktige fattade i början av år 2020 beslut om att anta en klimat- och miljöstrategi. Strategin omfattar perioden 2020-2024. Det övergripande målet som anges i strategin är att minska klimat- och miljöpåverkan från organisationen Tanums kommun och de helägda bolagen Tanums Bostäder AB och Tanums Hamnar AB.

Energi, byggnation, livsmedel och transporter har identifierats som de tre områden där Tanums kommuns klimat- och miljöpåverkan är störst. Övriga kategorier som finns med i strategin är: avfall, återvinning och konsumtion, vatten och avlopp, havsmiljö, besöksnäring, upphandling och inköp, finans- och skuldförvaltning, samt utbildning och kommunikation.

För att samordna Tanums kommuns miljöarbete har en tjänst som miljöstrateg inrättats.

Här kan du läsa Tanums kommuns klimat- och miljöstrategi Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster..

För mer information kontakta miljöstrateg Lilja Gunnarsson, lilja.gunnarsson@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede