Agenda 21

Ett globalt handlingsprogram med målet att skapa ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle med en rättvis fördelning av människans och jordens resurser.

Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992 antogs Agenda 21 dokumentet som är ett handlingsprogram för en hållbar utveckling. Agenda 21 dokumentet slår fast att den viktigaste orsaken till den globala miljöförstöringen är de ohållbara konsumtions- och produktionsmönsterna i industriländerna samt den utbredda fattigdomen i utvecklingsländerna. Miljö- och utvecklingsarbetet ska ske på alla nivåer i samhället. Från internationell ned till lokal nivå.

Agenda 21 dokumentet betonar vikten av att många är delaktiga i arbetet mot en hållbar utveckling. Kommunerna har därför en viktig roll i arbetet mot en hållbar utveckling.

Läs mer: Energiplan och klimatstrategiPDF (pdf, 868.1 kB)

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede