PCB

PCB betyder polyklorerade bifenyler. Det är inte ett ämne utan en grupp av mer än 200 föreningar med liknande kemisk struktur. Farligheten hos dessa varierar men PCB räknas till ett av de farligaste miljögift som vi känner till.

Nya regler om PCB

I en ny förordning om PCB som trädde i kraft den 1 mars 2007 ställs krav på inventering och sanering av byggnader uppförda mellan 1956-1973. Resultaten av inventeringarna ska redovisas till miljöavdelningen senast den 30 juni 2008.

Om ni äger en byggnad som omfattas av förordningen behöver ni inventera förekomsten av fogmassor, golvmassor, isolerrutor, kondensatorer och andra utrustningar som kan innehålla PCB. För fog- och golvmassor finns krav på sanering. Övriga produkter, varor och utrustningar ska märkas upp så att det tydligt framgår att de innehåller PCB.

Viktiga datum

Inventeringsresultat ska redovisas till miljökontoret senast 30 juni 2008 för fastigheter uppförda eller renoverade 1956—1973. Om det visar sig att halterna ligger över 500 ppm (500 mg/kg) krävs sanering och då ska även en handlingsplan bifogas. Om halterna ligger mellan 50-500 ppm kan sanering ske i samband med renovering eller rivning.

Sanering av fog- och golvmassor

Sanering av fog- och golvmassor där halterna ligger över 500 ppm ska ske senast:

  • 30 juni 2011 i byggnader uppförda/renoverade 1956—1969, ej industribyggnader. Om fog-eller golvmassan har använts inomhus får den dock avlägsnas senast den 30 juni 2013.
  • 30 juni 2013 i industribyggnader uppförda/renoverade 1956—1973, övriga byggnader uppförda/renoverade 1970—1973 samt för fog- och golvmassa som ligger inomhus från åren 1956—1973.

Om halterna ligger mellan 50-500 ppm kan sanering ske i samband med renovering eller rivning.

Påverkan på människa

PCB är mycket lösligt i fett och extremt svårnedbrytbart. Koncentrationen ökar därför uppåt i näringskedjan. Påverkan på hälsan sker främst genom vår konsumtion av livsmedel, framförallt fet Östersjöfisk.
Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 i stort sett i alla typer av byggnader. Det förbjöds dock 1972 i öppen användning när man blev medveten om effekterna av PCB i miljön. Fogmassor står för de största mängderna av PCB-haltigt material. Uppskattningsvis finns ca 300 ton PCB-haltiga fogmassor kvar. PCB kan också finnas i plastbaserade golvmassor för fogfria golv, isolerrutor samt kondensatorer.

Mer information

Svenska Fogbranchens riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om PCB och sanering, Miljökonsultgruppen i Stockholm HBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förordningen om PCBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede