Riskbaserad taxa

Egenkontroll och energiarbete påverkar

I miljötillsynen använder Tanums kommun en taxa som utgår från en bedömning av risker och resurser. Taxemodellen har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Syftet med riskbaserad taxa är att styra tillsynen till verksamheter där det är mest risk för negativ inverkan på människors hälsa och miljö. Den tillsyn som tar mest tid ska också kosta mer.

Vår tillsyn ska ta hänsyn till regionala och nationella miljömål och bidra till att dessa mål nås. Länk till regionala miljömål i Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med riskbaserad taxa kan företagen påverka sin avgift genom att minska riskerna och genom att ha en utarbetad egenkontroll. Arbete med energieffektivisering minskar också avgiftens storlek. En verksamhet med många brister kan i stället få högre tillsynsavgift. Skälet är att vi då måste lägga ned mer tillsynstid på denna verksamhet.

Så här beräknas avgiften:

  1. Företaget får en grundavgift. Den beror på verksamheten, dess omfattning och klassningen enligt miljöbalken.
  2. Bedömning av vilka risker för miljön som verksamheten medför. Var verksamheten ligger, om det kan finns gamla föroreningar i marken och användning av kemikalier är exempel på vad som vägs in i riskbedömningen, som kan leda till tilläggspoäng och ökad tillsynstid.
  3. Verksamheten/företaget får en fast avgift som gäller minst ett år.
  4. Inspektion av verksamheten/företaget. Då görs en så kallad resursbedömning som kan påverka avgiften för tillsynen. Vid inspektionen bedömer vi hur väl verksamheten hanterar sina risker genom egenkontrollen. Hänsyn tas även till vad som hänt vid tidigare tillsyn och om det som påpekats då har lett till åtgärder.

Avgiften är oftast årlig

För de flesta verksamheter är tillsynen och avgiften årlig. För vissa verksamheter är behovet av tillsyn mindre och den sker då glesare. Avgiften kan ändå vara årlig, för att jämna ut kostnaden. Verksamheten får dock på sikt den tillsyn den betalar för.

För verksamheter där miljö- och hälsoriskena är begränsade kan det gå flera år mellan tillsynsbesöken. Verksamheten betalar då efter genomförd tillsyn och för den tid som varje enskild tillsyn tagit.

Länkar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede