Miljöskydd inom lantbruk

Skördetröska

Tillsyn enligt miljöbalken

Vid besök på gårdarna kontrolleras bland annat:

  • Gödselhantering, lagringskapacitet och spridningsareal
  • Hantering av ensilageplast och farligt avfall
  • Hantering och lagring av bekämpningsmedel 
  • Kontroll av om utomhuscisterner är besiktigade

Större lantbruk kan vara anmälnings- eller tillståndpliktiga beroende på bland annat hur många djurenheter som ingår i verksamheten.

För företag som bedriver djuranläggningar med flera än 200 djurenheter krävs det tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd ansöks hos länsstyrelsen.

För företag med djuranläggningar med 101-200 djurenheter krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Till blankettarkivet.

För ytterligare information kontakta miljöavdelning, tfn 0525-180 00 vx.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede