Egenkontroll

– ditt verktyg i miljöarbetet

Kraven på egenkontroll knyter an till miljöbalkens syfte att främja en hållbar utveckling. Egenkontroll är verksamhetens/företagets verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö.

När gäller kravet på egenkontroll?

Kravet på egenkontroll gäller så snart miljöbalken gäller, det vill säga redan när det finns risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön. Storleken på verksamheten spelar ingen roll.

Alla ska bedriva egenkontroll men skyldigheterna kan vara olika mycket preciserade. Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. Egenkontrollen ska omfatta de delar i verksamheten där brister kan leda till störningar för miljö eller hälsa. Därför kommer egenkontrollen att se mycket olika ut för olika sorters verksamheter.

Grundkravet på egenkontroll utgår ifrån kapitel 2 i miljöbalken; de allmänna hänsynsreglerna. För verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav på egenkontrollen. Dessa verksamheter omfattas då av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE).

Här finns en fyllig information om egenkontroll av olika slag:

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede