Behovsstyrd taxa

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken

I miljötillsynen använder Tanums kommun en taxa som utgår från en bedömning av behovet. Taxemodellen har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I den behovsstyrda taxemodellen är enskilda verksamheters tillsynsbehov inte klassade på individuell nivå utan på verksamhetsnivå. Det samlade tillsynsbehovet sätts som schablontider. Syftet med den behovsstyrd taxa är att miljötaxan ska vara enklare att förstå, bidra till större jämförbarhet och bidra till rättssäkerhet mellan olika myndigheter. Det ska inte skilja om en bransch har en kommunal eller statlig tillsynsmyndighet.

Vår tillsyn ska ta hänsyn till regionala och nationella miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och bidra till att dessa mål nås.

Taxan tar upp både ansöknings- och tillsynsavgifter

Taxan har stark koppling till myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Taxan är uppbyggd med taxebestämmelser samt tre bilagor.

  • Bilaga 1 gäller fasta avgifter för prövning, anmälan och viss tillsyn.
  • Bilaga 2 innehåller verksamheter som debiteras med årlig avgift i förskott.
  • Bilaga 3 reglerar verksamheter som debiteras timavgift i efterhand.

Avgiften

För de verksamheter som har årlig avgift ska timmarna ses som en schablontid sett över en treårsperiod. Branschens normala risker och tillsynsbehov bedöms rymmas i schablontiden.

För verksamheter som inte har årlig avgift kommer avgiften för tillsyn betalas i efterhand efter genomförd tillsyn. Det gör att avgiften kan variera mellan olika år om verksamheten exempelvis får besök under tre efterföljande år.

Länkar

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede